Seznam katolických bohoslužeb v Praze

Vysvětlivky * Remarks * Bemerkungen

õ bezbariérový vstup * disabled acces * barrierenloser Zutritt
SK správa kostela nebo kaple * church administrated by * Verwaltung der Kirche
* mše svatá (MS) pro děti * holy mass (HM) for children * heilige Messe (HM) für Kinder
$ MS pro mládež * HM for youth * HM für Jugend
& MS pro studenty * HM for students * HM für Studenten
T tridentská MS * tridentine HM * tridentische HM
De německy * German * deutsch
En anglicky * English * englisch
Es španělsky * Spanish * spanisch
Fr francouzsky * French * französisch
It italsky * Italian * italienisch
Lt latinsky * Latin * lateinisch
Ma maďarsky * Hungarian * ungarisch
Pl polsky * Polish * polnisch
Sl slovensky * Slovak * slowakisch
Vi vietnamsky * Vietnamese * vietnamisch
L letní čas * summer time * Sommerzeit
Z zimní čas * winter time * Winterzeit
(1) 1. v měsíci * first in the month * der erste im Monat
(2) 2. v měsíci * second in the month * der zweite im Monat
(3) 3. v měsíci * third in the month * der dritte im Monat
(4) 4. v měsíci * fourth in the month * der vierte im Monat
(5) 5. v měsíci * fifth in the month * der fünfte im Monat
(6) poslední v měsíci * last in the month * der letzte im Monat
(7) lichý týden * odd weeks * jede ungerade Woche
(8) sudý týden * even weeks * jede gerade Woche
(9) mimo poslední v měsíci * not the last in the month * ausser des letzten im Monat
! červenec - srpen MS nejsou * July - August no HM * Juli - August keine HM
!! červenec - září MS nejsou * June - September no HM * Juni - September keine HM
!!! srpen MS nejsou * August no HM * August keine HM
§ v období školních prázdnin MS nejsou * in time of school holidays no HM *
in der Zeit der Schulferien keine HM
> červenec - srpen * July - August * Juli - August
Ne neděle * Sunday * Sonntag
Po pondělí * Monday * Montag
Út úterý * Tuesday * Dienstag
St středa * Wednesday * Mittwoch
Čt čtvrtek * Thursday * Donnerstag
pátek * Friday * Freitag
So sobota * Saturday * Samstag
 
Není-li uvedeno jinak, rozumí se bohoslužbou mše svatá. * If not mentioned otherwise, worship means the holy mass. * Wenn nicht anders angeführt, bedeutet Gottesdienst die heilige Messe.
Uvedeny jsou pouze pravidelné bohoslužby. * Only regular worship times are listed. * Angeführt sind nur regelmäβige Gottesdienste.
Chrámy v opravě a bez pravidelných bohoslužeb nejsou uvedeny. * Churches under repair and without regular worship are not listed. * Kirchen, die zur Zeit repariert werden und wo regelmässig keine Gottesdienste stattfinden, sind nicht erwähnt.
 
Data jsou převzata z www.apha.cz. * The data are taken from www.apha.cz. * Die Daten stammen aus www.apha.cz.
Vyhledávání katolických bohoslužeb v celé ČR naleznete na bohosluzby.cirkev.cz
Copyright © 2018 CONCORDIA PAX, Jiří Kubík

TOPlist